Partnerska aplikacija Logo

Partnerska aplikacija

Partnerska aplikacija pruža obaveštenja osoblju objekata o dolasku osoba sa invaliditetom i prikazuje informacije o potrebama korisnika.

Da li ste kompanija koja želi da implementira sistem kao što je Inclusio?
Kontaktirajte nas
About Section
Mogućnosti:
Announce Icon
Prikaz svih najavljenih korisnika
Pogledajte listu svih korisnika najavljenih za danas. Informišite se o njihovom problemu i kako da im pomognete.
Call Icon
Informacije o tome kako pomoći korisniku
Aplikacija sadrži korisna uputstva o tome kako pomoći i kako se ophoditi prema ljudima sa određenim invaliditetom.
Custom UI Icon
Obaveštavanje prilikom dolaska korisnika u objekat
Vaš uređaj će vas obavestiti čim korisnik stigne ispred objekta i zatraži pomoć.