Decorative banner background

U saradnji sa kompanijama omogućavamo pristupačnost osobama sa invaliditetom

Kontaktirajte nasArrow pointing right
Osobe s invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa izazovima...
Illustration of stairs representing the difficulties faced by people with disabilities
Cone icon representing accessibility issues in buildings

... Prilikom pristupa objektima, komuniciranja svojih potreba i obavljanja svakodnevnih aktivnosti

Icon representing the difficulty in asking for help

Osobama sa invaliditetom nije jednostavno da zamole zaposlene za pomoć

Icon representing companies’ lack of information

Kompanije žele da pomognu, ali nisu dovoljno informisane o tome kako to učiniti

Inclusio Logo

Inclusio je sistem koji pomaže osobama sa invaliditetom u pristupu objektima na javnim mestima poput banaka, pošti, prodavnica, itd. Sistem obaveštava zaposlene na ovim lokacijama o dolasku osobe sa invaliditetom, pruža informacije o prirodi njihovog problema i vrsti asistencije koja im je potrebna.

Cilj je omogućiti svakom korisniku pozitivno iskustvo, pomoći kompanijama i njihovim zaposlenima da pruže najbolju moguću uslugu svojim klijentima, kao i podizanje svesti o potrebama osoba sa invaliditetom.

Illustration of a hand holding a phone showing multiple public locations on a map, such as banks, post offices, stores, etc
Naš sistem se sastoji iz dve aplikacije. Jedna je za osobe sa invaliditetom, a druga za zaposlene u kompanijama:
Korisnička aplikacija interface screenshot
Korisnička aplikacija Icon
Korisnička aplikacija
za osobe sa invaliditetom
  • Korisnici imaju mogućnost da odaberu tip invaliditeta (ili invaliditete) i definišu pomoć koja im je potrebna.
  • Kada pozovu pomoć po dolasku na određenu lokaciju, zaposleni na toj lokaciji dobijaju obaveštenje, nakon čega jedan od njih izlazi da pruži pomoć osobi sa invaliditetom.
  • Korisnici takođe mogu oceniti iskustvo, tako da usluga kompanije zajednici neće proći neprimećeno.
Partnerska aplikacija interface screenshot
Partnerska aplikacija Icon
Partnerska aplikacija
za zaposlene u kompaniji
  • Zaposleni imaju listu svih korisnika sa invaliditetom koji su najavili svoj dolazak, kao i opise njihovih potreba.
  • Aplikacija obaveštava zaposlene kada osoba sa invaliditetom čeka ispred objekta.
  • Aplikacija sadrži uputstva o tome kako postupati prema osobama sa različitim invaliditetima kako bi svako bio adekvatno tretiran.

Preuzmite Inclusio korisničku aplikaciju

Da li ste osoba sa invaliditetom ili poznajete nekoga ko jeste? Sa Inclusio aplikacijom možete dobiti potrebnu pomoć prilikom posete objektima na javnim mestima.
Google Play Store LogoApple App Store Logo
Da li ste kompanija?
Postanite Partner i pridružite se našoj misiji!
OTP Bank Logo
A1 Logo
su već partneri

Zainteresovani ste za instaliranje Inclusia u vašoj kompaniji?

Kontaktirajte nas!